Khoa Ngoại ký sinh - Sốt xuất huyết

Chức năng, nhiệm vụ:

-    Nghiên cứu khoa học về các ngoại ký sinh (ve, mò, mạt, bọ chét…), côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết, các hoá chất, chế phẩm và biện pháp phòng chống ngoại ký sinh, côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền khác.


Định danh ngoại ký sinh

-    Nghiên cứu các bệnh và biện pháp phòng chống bệnh do ngoại ký sinh gây ra, bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền khác.

-    Tham mưu giám sát, chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống ngoại ký sinh, côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền khác.


Điều tra ngoại ký sinh trên gia súc


Điều tra NKS trên chuột

-    Đầu mối tổng hợp, phân tích, đánh giá và báo cáo mọi hoạt động, kết quả hoạt động phòng chống ngoại ký sinh, côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền khác ở khu vực.

-     Phối hợp biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về ngoại ký sinh, côn trùng và phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền khác.

Là một Khoa mới thành lập, hiện nay các công việc của Khoa Ngoại ký sinh - Sốt xuất huyết và Khoa Côn trùng sốt rét đang được thực hiện chung.

(Cập nhật: 16:00 PM - 05/01/2012)
Các bản tin khác:

  Phòng Tài chính - kế toán (09/01/2012)
  Phòng Tổ chức - hành chính (09/01/2012)
  Phòng Kế hoạch - vật tư - tổng hợp (09/01/2012)
  Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật (09/01/2012)
  Trung tâm Khám bệnh chuyên ngành (06/01/2012)
  Phòng truyền thông - Công nghệ thông tin (06/01/2012)
  Trung tâm đào tạo chuyên ngành (06/01/2012)
  Phòng Quản lý khoa học - Đào tạo (06/01/2012)
  Khoa Nuôi cấy - miễn dịch (06/01/2012)
  Khoa Nghiên cứu lâm sàng và TT Nghiên cứu thực địa (05/01/2012)
  KHoa Côn Trùng (05/01/2012)
  Khoa Ký sinh trùng (05/01/2012)
  Khoa Dịch Tễ (05/01/2012)
  Hội đồng thi đua khen thưởng và các ban (08/04/2014)
  HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC (31/12/2011)
Tiêu điểm
Trung tâm TT Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử Phòng chống giun sán
Kham chua benh- Dich vu KHKT