Bảo vệ kéo dài chống sốt rét sau khi thực nghiệm tiêm thoa trùng: một nghiên cứu theo dõi mở

Tóm tắt:

Chúng tôi đã chứng minh là trong thực nghiệm trên những người tình nguyện chưa từng mắc sốt rét, có thể tạo miễn dịch chống nhiễm Plasmodium falciparum bằng cách cho muỗi nhiễm bệnh đốt, cùng lúc với việc dự phòng bằng chloroquine. Miễn dịch này đi kèm với việc sản xuất trong in vitro interferon γ và interleukin 2 có tính đặc hiệu với ký sinh trùng bởi các tế bào nhớ thực hiện toàn năng. Chúng tôi có mục đích thăm dò sự tồn tại của tính bảo vệ và các đáp ứng miễn dịch ở cùng những người tình nguyện.

Phương pháp

Trong một nghiên cứu mở tại Trung tâm Y khoa Nijmegen của Đại học Radboud (Nijmegen, Hà Lan), từ tháng 11-12 năm 2009, những người tình nguyện trước đó đã có miễn dịch (28 tháng sau khi gây miễn dịch) bị năm con muỗi nhiễm P. falciparum đốt. Những người tình nguyện mới chưa lần nào mắc sốt rét được thu nhận để làm chứng nhiễm bệnh. Kết cục chính của chúng tôi là phát hiện ký sinh trùng trong máu qua kinh hiển vi. Chúng tôi đánh giá động học của ký sinh trùng trong máu bằng real time PCR định lượng (rtPCR), và ghi nhận các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng. Sự tạo lập trong in vitro của interferon γ và interleukin 2 bởi các tế bào T nhớ thực hiện được khảo sát sau khi kích thích bằng các thoa trùng và hồng cầu nhiễm P. falciparum. Các khác biệt trong đáp ứng miễn dịch tế bào giữa các nhóm nghiên cứu được đánh giá bởi phép thử Mann-Whitney. Nghiên cứu này được đăng ký trong ClinicalTrials.gov, số NCT00757887.

Kết quả

Sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt, không tìm thấy ký sinh trùng qua kính hiển vi ở bốn trong số sáu người tình nguyện đã có miễn dịch. Không phát hiện được ký sinh trùng trong máu ở những người này bằng rtPCR trong suốt thời gian theo dõi. Ở hai người tình nguyện có miễn dịch còn lại, ký sinh trùng xuất hiện trễ trong máu. Thử nghiệm sinh học in vitro cho thấy ở những người tình nguyện được bảo vệ có sự tồn tại lâu dài của các đáp ứng có tính đặc hiệu với ký sinh trùng bởi các tế bào T nhớ thực hiện toàn năng. Bốn người tình nguyện được bảo vệ có nhiều tác dụng phụ từ nhẹ đến vừa phải, trong đó triệu chứng phổ biến nhất là đau đầu ( 1-3 cơn/người tình nguyện). Hai người tình nguyện có ký sinh trùng xuất hiện trễ cũng có tác dụng phụ tương tự như ở nhóm chứng.

Diễn giải

Miễn dịch gây ra một cách nhân tạo kéo dài lâu hơn là thường được ghi nhận sau khi phơi nhiễm tự nhiên; điều này mở ra moột hướng nghiên cứu mới về các cơ chế tạo miễn dịch sốt rét.

ThS. Phạm Nguyễn Thúy Vy
Lược dịch theo The Lancet

Nguồn:
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60360-7/fulltext?_eventId=login&elsca1=TL-200511&elsca2=email&elsca3=segment

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,