Hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2015 của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ chính của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM. Trong điều kiện kinh phí đầu tư cho NCKH còn hạn chế, nhưng với sự quyết tâm cao của Cấp ủy Đảng và Lãnh đạo Viện trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động khoa học, hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM đã được triển khai tích cực, với nhiều lĩnh vực chuyên môn và đạt được những kết quả tốt.

Năm 2015, Viện Sốt rét - KST-CT TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện 14 đề tài nghiên cứu, trong đó có 02 đề tài cấp Bộ, 08 đề tài cấp cơ sở, 01 đề tài phối hợp với IOM, 01 đề tài phối hợp với Trường Đại học UPPSALA của Thuỵ Điển về kháng thuốc, 01 đề tài phối hợp với Hội đồng Dược Điển Hoa Kỳ về thuốc sốt rét, 01 đề tài cấp Sở Khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Sinh học nhiệt đới. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Viện bao gồm:

1. Nghiên cứu các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng và ngoại ký sinh (dịch tễ, lâm sàng, chẩn đoán, điều trị, các loại thuốc điều trị bệnh, các véc tơ và phòng chống véc tơ truyền bệnh).

2. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; nghiên cứu triển khai phương pháp đánh giá, thiết lập tiêu chuẩn; nghiên cứu các yếu tố sinh thái người, yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường; các loại hóa chất diệt côn trùng; thực hiện các dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo quy định.

Các đề tài nghiên cứu đều là những vấn đề có tính thời sự, có ý nghĩa thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, có tính cấp thiết trong khu vực như: Tình hình kháng thuốc, sốt rét dai dẳng, tình hình nhiễm giun sán, hiệu lực tẩy giun của các thuốc điều trị, hiệu lực của một số hóa chất diệt côn trùng, tình hình sốt xuất huyết gia tăng trong khu vực cũng như trong cả nước, tình hình ngoại ký sinh ở khu vực.

Tháng 12/2015 Hội đồng khoa học kỹ thuật của Viện đã tiến hành nghiệm thu đánh giá được 07 đề tài NCKH cấp cơ sở và 01 đề tài cấp Sở Khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh với kết quả: 02 đề tài đạt loại XUẤT SẮC, 05 đề tài đạt loại KHÁ, 01 đề tài đạt loại ĐẠT.

Hội đồng KHKT nghiệm thu đánh giá đề tài NCKH năm 2015

Tháng 11/2015 Viện đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Đặc điểm của di biến động dân và hướng tới chiến lược phòng chống sốt rét đặc thù cho dân di biến động”. Các báo cáo tại Hội thảo rất thiết thực và hữu ích, có tính khả thi cao. Qua đó, xây dựng và đề xuất các biện pháp phòng chống sốt rét cho dân di biến động.

Tháng 7/2015 tổ chức thành công Hội thảo về Định hướng loại trừ Plasmodium falciparum tại Việt Nam.

Về các hoạt động khoa học khác, Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM vẫn tiếp tục thu thập và duy trì nuôi ký sinh trùng sốt rét tại labo, nuôi muỗi, động vật; thu thập, bảo quản các mẫu ký sinh trùng, côn trùng, ngoại ký sinh và làm tiêu bản ký sinh trùng, côn trùng để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Nhằm thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ khoa học, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ, Viện còn tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, hội thảo khoa học, qua đó trao đổi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Các hoạt động khoa học đã góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Viện.

Đạt được những kết quả như trên là có sự chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, Lãnh đạo Viện cũng như sự nỗ lực của CBVC - NLĐ. Hơn nữa, sự quan tâm, khuyến khích của lãnh đạo Viện là động lực to lớn kích cầu các hoạt động nghiên cứu cho cán bộ viên chức - Người lao động.

Hội thảo về di biến động dân và chiến lược phòng chống sốt rét cho dân di biến động (Tháng 11/2015)

CN. Đặng Đình Ba, P.QLKH-ĐT

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,