Chi bộ Khối Hành chính – Chức năng họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 41-KH/ĐUK ngày 01/11/2015 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế, Kế hoạch số 22/KH-ĐUVSR ngày 24/11/2015 của Đảng ủy Viện Sốt rét – KST – CT TP. HCM về “Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2015”, Chi bộ Khối Hành chính – Chức năng đã tổ chức họp kiểm điểm cuối năm vào ngày 16/12/2015.

Chi bộ Khối Hành chính - Chức năng (Chi bộ 2) là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM, được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-ĐBVSR ngày 15/5/2013 của Đảng bộ Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM bao gồm 03 phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch - Vật tư – Tổng hợp. Tổng số đảng viên của chi bộ là 10 đảng viên (trong đó chính thức: 10 đồng chí). Tỷ lệ đảng viên/tổng số CBVC: 32% (10/31).

Trong năm 2015, Chi bộ đã triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ do Nghị quyết của BCH Đảng bộ đề ra trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác tổ chức, hành chính, quản trị, kế hoạch, vật tư, tổng hợp, tài chính, kế toán.

Tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách. Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng viên, CBVC-NLĐ. Tăng cường giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng cho đảng viên góp phần tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Chi bộ đã tham gia nghiêm túc các buổi học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng cấp trên. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ viên chức thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và những quy định của đơn vị.

Thông qua nội dung sinh hoạt Chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề triển khai, quán triệt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2015 “về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, tuyên truyền về tình hình biển, đảo; biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ. Nâng cao ý thức cảnh giác chống âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, không để xảy ra những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Khuyến khích, động viên các đồng chí đảng viên gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của Chi bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, duy trì và đảm bảo nội dung, chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ vào ngày 10 hàng tháng và cũng tổ chức 04 buổi sinh hoạt chuyên đề.

Chi bộ đã xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Chi bộ cũng thực hiện tốt việc quản lý và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ. Công tác xem xét kết nạp đảng viên và chuyển đảng được thực hiện đúng nguyên tắc. Trong năm 2015 Chi bộ đã bồi dưỡng và báo cáo BCH Đảng bộ xem xét kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng, đã nộp lý lịch lên Đảng ủy Khối.

Với kết quả thực hiện trong năm 2015, Chi bộ thống nhất đề nghị BCH Đảng bộ xét công nhận Chi bộ Khối Hành chính – Chức năng đạt trong sạch, vững mạnh. Kết quả phân loại 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng tại buổi họp, Chi bộ đã công bố Quyết định trao thẻ đảng cho đồng chí Võ Thị Huyền.

Chi bộ Khối Hành chính – Chức năng trao thẻ đảng cho Đ/c Võ Thị Huyền

ThS. Phạm Giang Anh

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,