Phòng Tài chính - Kế toán

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Công tác tài chính

- Tham mưu tạo nguồn thu tài chính.

- Quản lý, điều hành thu, chi tài chính hợp lý.

2. Công tác kế toán

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm luật về tài chính kế toán.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưa đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Viện.

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của Pháp luật.

- Lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính quý và năm về tình hình sử dụng các nguồn tài chính của Viện theo luật NSNN.

- Tham gia công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định.

CN. Hoàng Thị Bảo Ngọc

Phụ trách Phòng

Các CBVC Phòng Tài chính - Kế toán

Quá trình hoạt động:

- Được thành lập theo quá trình phát triển của Viện, từ năm 1977 đến năm 2004 là Tổ Tài chính - Kế toán thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; từ năm 2005 đến nay là Phòng Tài chính - Kế toán, Viện Sốt rét- KST- CT TP. Hồ Chí Minh.


Các cán bộ Phòng TC - KT đang làm việc

Hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được phân công như sau:

- Quản lý giá trị tài sản của nhà nước.

- Tham mưu cho thủ trưởng chủ tài khoản và trực tiếp tham gia quản lý, - giám sát lập kế hoạch dự toán thu chi ngân sách theo đúng pháp luật.

- Tham mưu cho thủ trưởng về việc bảo đảm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động.

Khen thưởng:

- Hàng năm tập thể phòng đều được công nhận là tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tập thể và các cá nhân trong phòng nhiều lần được tặng bằng khen của Bộ Y tế, của Liên đoàn lao động Việt Nam và TP.HCM.

- Đảng viên trong phòng đều được công nhận Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đoàn viên công đoàn đều là đoàn viên tốt và xuất sắc.


Kiểm tra công tác quản lý kinh phí, thuốc, hóa chất, vật tư PCSR ở các địa phương

Hỗ trợ công tác tại Phòng khám bệnh chuyên khoa Ký sinh trùng

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,