Hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2013 của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM. Trong bối cảnh nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế, hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM vẫn được triển khai với nhiều lĩnh vực chuyên môn và đạt những kết quả tốt.

Về nghiên cứu khoa học, năm 2013 đã thực hiện 14 đề tài nghiên cứu, trong đó về cấp độ đề tài có 02 đề tài cấp Bộ, 12 đề tài cấp cơ sở, đa số đề tài có nguồn kinh phí điều tiết từ các chương trình/ dự án phòng chống dịch bệnh, 01 đề tài kinh phí từ Sở Khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh, 03 đề tài phối hợp với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxfort, 01 đề tài phối hợp với Trường Đại học Y Dược, 01 đề tài phối hợp với Viện Sinh học nhiệt đới. Các đề tài nghiên cứu đều là những vấn đề có tính thời sự, có ý nghĩa thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, góp phần giải quyết các khó khăn đang gặp phải trong khu vực như: giám sát chất lượng thuốc sốt rét, điều trị thuốc mục tiêu tiến tới loại trừ sốt rét, đặc tính phân tử của ký sinh trùng sốt rét, tình hình nhiễm giun sán, hiệu lực tẩy giun của các thuốc điều trị, hiệu lực của một số hóa chất diệt côn trùng, tổ chức phòng chống sốt xuất huyết, đặc điểm sốt xuất huyết ở các khu công nghiệp, tình hình ngoại ký sinh ở khu vực…


Thu thập ngoại ký sinh tại thực địa


Xét nghiệm chẩn đoán KST đường ruột

Về các hoạt động khoa học khác, Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM tiếp tục triển khai thu thập và duy trì nuôi ký sinh trùng sốt rét tại labo, gây nhiễm và duy trì chủng P. berghei trên chuột nhắt trắng thực nghiệm phục vụ việc thử thuốc invivo động vật. Tiếp tục nuôi giữ chủng An. Dirus, Aedes aegypty, nuôi giữ động vật để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, dịch vụ và quản lý nhà nước, phục vụ giảng dạy.

Tổ chức thành công Hội nghị khoa học Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 40. Các báo cáo khoa học tại Hội nghị rất thiết thực và hữu ích, có tính khả thi cao cho cộng đồng.

Tổ chức thành công Hội thảo về di biến động dân và PCSR cho dân di biến động tại tỉnh Bình Phước. Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin về tình hình di biến động dân, về mắc sốt rét và phòng chống sốt rét cho dân di biến động; Xây dựng và đề xuất các biện pháp phòng chống sốt rét cho dân di biến động. Hội thảo đã thống nhất các nội dung hoạt động về PCSR cho dân di biến động, bao gồm: công tác quản lý dân di biến động đến, phòng chống véc tơ cho dân di biến động nơi đến, phát hiện và điều trị sốt rét, truyền thông cho dân di biến động.

Hội nghị khoa học Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 40

Đạt được những kết quả như trên là có sự quyết tâm cao của Cấp ủy, Lãnh đạo Viện trong việc chỉ đạo, điều hành các mặt công tác khoa học, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ viên chức tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khoa học; tổ chức các hội thảo khoa học để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ.

ThS. Phạm Giang Anh

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,