Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Chức năng, nhiệm vụ

1. Công tác kế hoạch

- Tham mưu, tổ chức xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh ký sinh trùng, bệnh nhiệt đới liên quan và côn trùng truyền bệnh của khu vực và của Viện.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm, tiếp nhận, cấp phát và kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thuốc, hoá chất, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị chuyên môn của khu vực.

2. Công tác tổng hợp

- Đầu mối tổng hợp, phân tích, báo cáo đánh giá các hoạt động phòng chống bệnh ký sinh trùng, bệnh nhiệt đới liên quan và côn trùng truyền bệnh của khu vực.

- Tổng hợp báo cáo tất cả các hoạt động của Viện (nhân sự, nhân lực, trình độ, các hoạt động chuyên môn, khoa học, đào tạo, dịch vụ, …) theo định kỳ.

- Đầu mối tổ chức các hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác phòng chống bệnh ký sinh trùng, bệnh nhiệt đới liên quan và côn trùng truyền bệnh của khu vực.

- Tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật về chuyên ngành của Viện và khu vực.

3. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, công nghệ thông tin và thư viện

- Đầu mối phụ trách các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết, giun, sán và các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền khác.

- Phụ trách quản lý công nghệ thông tin của Viện (trang tin điện tử, fanpage, …. của Viện)

- Quản lý thư viện và phòng truyền thống của Viện.

4. Công tác quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài, tổ chức xét duyệt đề cương, đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.

- Quản lý và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức, các nước về nghiên cứu khoa học và phòng chống dịch bệnh.

ThS. Nguyễn Thị Yến
Trưởng Phòng

ThS. Trần Quang Vũ
Phó trưởng Phòng

Các CBVC Phòng KH-TH

Quá trình thành lập

- Trước đây, Tổ Kế hoạch là một bộ phận của Phòng Chỉ đạo địa phương.

- Tháng 9/2005, Tổ Kế hoạch được tách ra và thành lập Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, nay là Phòng Kế hoạch - Vật tư - Tổng hợp.

Hội nghị tổng kết

Họp xây dựng kế hoạch PCSR năm 2012 tại Viện

Tiếp nhận và cấp phát hóa chất, thuốc, vật tư PCSR

Thành tích đạt được

Tập thể:

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống bệnh sốt rét năm 10 năm (1991-2000), giai đoạn 2000-2005, giai đoạn 2001-2006, giai đoạn 2006-2010, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, giai đoạn 2011-2015.

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế, quá trình xây dựng và phát triển đơn vị các năm 2010, 2011, 2012, 2013.

  • Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Cá nhân:

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống bệnh sốt rét năm 10 năm (1991-2000), giai đoạn 2000- 2005, giai đoạn 2001-2006, giai đoạn 2006-2010, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2013.

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế, trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2015.

  • Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2013.

  • Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2011.

  • 06 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Kiểm tra thuốc, hóa chất trước khi giao cho địa phương

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,