Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ:

- Đầu mối phụ trách các hoạt động khoa học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Viện.

- Tổ chức lập kế hoạch nghiên cứu khoa học, quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài, tổ chức xét duyệt đề cương, đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học. Làm thường trực Hội đồng Khoa học của Viện.

- Quản lý và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức, các nước về nghiên cứu khoa học và phòng chống dịch bệnh.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và phòng chống bệnh chuyên ngành.

ThS. Huỳnh Kha Thảo Hiền
Trưởng phòng

ThS. Cao Thị Hường
Phó Trưởng phòng

- Phối hợp biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về sốt rét, sốt xuất huyết, các bệnh do côn trùng truyền khác, bệnh giun, sán và các bệnh ký sinh trùng khác.

- Biên chế của phòng hiện nay có 06 cán bộ (đại học và sau đại học: 05, cán bộ khác: 01).

Các CBVC Phòng QLKH và ĐT

Quá trình hoạt động:

- Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo được thành lập trên cơ sở Tổ Tuyên truyền huấn luyện cũ (được thành lập năm 1976, thuộc Phòng Chỉ đạo chương trình) và Bộ phận Hợp tác quốc tế của cơ quan.

Sinh hoạt khoa học định kỳ hàng tháng

Hội đồng KHKT nghiệm thu đề tài NCKH năm 2015

- Mặc dù lực lượng cán bộ của phòng trong các năm qua có nhiều biến động, số lượng cán bộ của phòng ít, trong khi đó phòng đảm nhận nhiều nhiệm vụ (quản lý khoa học, quản lý đào tạo, công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, công nghệ thông tin và phụ trách thư viện), nhưng phòng hoàn thành vượt mức và có chất lượng công việc đề ra.

Tập huấn các nước khu vực về
Phòng XN y tế công cộng (1997)

Làm việc với Chuyên gia WHO
về kháng thuốc sốt rét ở Việt Nam (2010)

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Lễ phát Bằng tốt nghiệp cho Khoá 42, niên khoá 2012-2014

Khen thưởng:

Các thành tích đạt được :

- Bằng khen của Bộ Y tế cho tổ Tuyên truyền huấn luyện và cá nhân về thành tích trong công tác PCSR, giai đoạn 10 năm (1991 - 2000).

- Bằng khen của Bộ Y tế cho tổ Tuyên truyền Huấn luyện và cá nhân về thành tích trong công tác PCSR, năm 2003.

- Phòng và 100% cán bộ trong phòng đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hàng năm.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,