Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ khoa học kỹ thuật

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, chương trình cho các mã ngành được đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ban hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức các loại hình đào tạo, đào tạo mới, đào tạo liên tục và đào tạo theo nhu cầu. Phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo khác để đào tạo đại học, sau đại học và các hình thức đào tạo khác theo yêu cầu. Liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo, các tổ chức trong và ngoài nước trong việc đào tạo các bậc học, các loại hình đào tạo theo luật định và sự phân công của Bộ Y tế về chuyên ngành ký sinh trùng, côn trùng, sốt rét tại các cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp các nhu cầu đào tạo của khu vực trong hệ thống mạng lưới chuyên ngành và các tổ chức cá nhân có nhu cầu. Phối hợp với các cơ sở đào tạo khác để đào tạo đại học, sau đại học và các hình thức đào tạo khác theo đào tạo theo nhu cầu của xã hội và theo quy định của pháp luật

- Tổng hợp, báo cáo, đánh giá về các lớp đào tạo, đào tạo lại.

2. Dịch vụ Khoa học kỹ thuật

- Tổ chức khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn theo chỉ đạo của Bộ Y tế và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

- Sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

- Triển khai các hoạt động dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn.

- Tổ chức triển khai dịch vụ nghiên cứu và các hoạt động khoa học theo yêu cầu.

- Nuôi giữ các chủng muỗi và động vật thí nghiệm khác để phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, dịch vụ.

- Duy trì bảo dưỡng các trang thiết bị y tế chuyên môn thuộc chuyên ngành….

- Tổ chức dịch vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

ThS. Huỳnh Kha Thảo Hiền

Phụ trách Trung tâm

ThS. Cao Thị Hường

Phó trưởng Trung tâm

- Nuôi giữ chủng muỗi Anopheles, Aedes cung cấp cho việc nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ thử nghiệm, khoả nghiệm hoá chất cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng theo quy định của pháp luật.

Các CBVC Trung tâm Dịch vụ KHKT

Thành tích đạt được:

Mặc dù mới thành lập trong năm 2010, nhưng Trung tâm đã chủ động triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, đã duy trì giữ chủng muỗi Anopheles, Aedes, đảm bảo cung cấp đủ số lượng muỗi cho công tác đánh giá tác dụng tồn lưu của hóa chất và đánh giá mức độ nhạy cảm của muỗi đối với các hóa chất sử dụng trong chương trình phòng chống sốt rét quốc gia.

Trung tâm đã ký kết và thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; khảo nghiệm hiệu lực và an toàn của các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng tại thực địa.

Ngoài ra Trung tâm còn liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, xã hội trong nước để thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng và cung cấp các dịch vụ liên quan đến phòng, chống côn trùng.

Khảo nghiệm hóa chất

Dịch vụ phun diệt côn trùng và phun khử trùng

Đào tạo Dịch vụ

Kinh doanh hóa chất diệt côn trùng

Nuôi muỗi và động vật thử nghiệm

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,