Đảng ủy khối - Bộ Y tế làm việc với Viện

Ngày 09/3/2011, Đoàn công tác của Đảng uỷ khối - Bộ Y tế đã đến làm việc với Cấp uỷ của Viện. Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe đại diện Cấp uỷ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện, những vấn đề trọng tâm, kết quả thực hiện và định hướng tương lai.

Báo cáo cho thấy, các nhiệm vụ chuyên môn về phòng chống sốt rét, phòng chống giun, sán đều hoàn thành tốt, Viện đang từng bước đẩy mạnh công tác ngoại ký sinh và phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết. Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể của đơn vị, trong thời gian 2 năm gần đây, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể luôn được quan tâm thúc đẩy, nhiều đảng viên mới được kết nạp, với tuổi đời còn trẻ, có trình độ chuyên môn, các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn được thực hiện đầy đủ, mang tính đột phá, đạt nhiều thành tích. Về công tác đời sống, Viện cũng chủ trương và đang thực hiện mở thêm các dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm, tăng nguồn thu, giảm chi, nâng cao đời sống cán bộ viên chức và người lao động, nâng cao hiệu quả công tác.

Đoàn công tác đánh giá cao những thành tích mà Viện đạt được trong thời gian qua, đặc biệt với tốc độ nhanh chóng, Viện đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành các Quy chế, Nội quy, Phân công trách nhiệm, đánh giá cao những cố gắng trong việc xây dựng và phát triển Đảng và các tổ chức đoàn thể. Qua đó, Đoàn công tác cũng lưu ý Viện về một số vấn đề báo cáo công tác còn chậm, cần xây dựng chương trình công tác cả nhiệm kỳ, cần tổ chức tập huấn nhiệm vụ đảng viên, kiểm tra, đánh giá …Đồng thời Đoàn công tác cũng nhất trí với đề xuất của Viện về việc phấn đấu thành lập Đảng bộ vào năm 2012 khi có đủ số lượng đảng viên, nhất trí với việc có ý kiến với Ban cán sự Bộ Y tế về một số vấn đề quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng và xem xét quy định lại chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Sau đó, ngày 18/8/2011, Đoàn Kiểm tra của Đảng uỷ khối - Bộ Y tế cũng đã đến kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2007 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiểm tra việc thực hiện quản lý, điều hành hoạt động thực hiện nhiệm vụ và thực hành quy chế dân chủ của Thủ trưởng đơn vị đối với tổ chức Đảng.


PGS.TS. Lê Thành Đồng

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,