Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế làm việc với BCH Đảng bộ Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế năm 2015, ngày 24/9/2015, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế do Đ/c Phạm Nguyễn Anh Phong, P. Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của BCH Đảng bộ Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy; lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; việc thu, trích nộp, sử dụng đảng phí.

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế làm việc với BCH Đảng bộ Viện

Theo Chương trình công tác của Đảng bộ Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngay sau Đại hội , BCH Đảng bộ Viện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban chấp hành, xây dựng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ. BCH Đảng bộ cũng đã xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa xác định một số nội dung trọng tâm của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH đối với công tác Đảng, công tác chính trị, công tác xây dựng, phát triển đơn vị từ năm 2015 đến năm 2020.

BCH Đảng bộ chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2015. Phát huy quyền làm chủ của CBVC-NLĐ gắn với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ tại đơn vị, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn liền với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các văn bản của ngành và văn bản nội bộ của Viện, các Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế nâng lương… đều được phổ biến rộng rãi và lấy ý kiến của toàn thể CBVC-NLĐ trước khi ban hành. Về công tác kiểm tra, giám sát, BCH Đảng bộ, UBKT đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phổ biến, triển khai các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đến CBVC, đảng viên. Các chi bộ đều có phân công chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên…

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế đánh giá BCH Đảng bộ Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đảng bộ và nhiệm vụ chính trị của Viện. Thông qua nội dung kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn một số nghiệp vụ nhằm giúp BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Viện thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đúng quy định, đảm bảo tính nghiêm minh.

Giang Anh

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,