Quyết định về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM

Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-VSR ngày 28/8/2015 về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM cử Ông Lương Trường Sơn, Phó Viện trưởng, là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM. Ông Lương Trường Sơn có trách nhiệm thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 4445/QĐ-BYT ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM.

(Đính kèm Quyết định Người phát ngônQuy chế phát ngôn)

Ban biên tập

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,