Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, viên chức năm 2015

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Kế hoạch số 461/KH-BYT ngày 25/05/2015 của Bộ Y tế về việc thực hiện kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2015, Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM đã xây dựng Kế hoạch số 462/KH-VSR ngày 26/10/2015 để triển khai thực hiện công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập.

Năm 2015, Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM có tổng số 23 cán bộ, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, trong đó có 03 Lãnh đạo Viện do Bộ Y tế quản lý và 20 cán bộ, viên chức do đơn vị quản lý.

Viện đã tổ chức hội nghị hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập và tiến hành kê khai từ ngày 10/01 đến ngày 25/01/2016. Tổ chức cuộc họp công khai Bản kê khai tài sản của Lãnh đạo Viện với thành phần tham dự là Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm vào ngày 20/01/2016. Đồng thời, tất cả lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm đã công khai tài sản tại các đơn vị mình đang công tác theo đúng quy định.

Lãnh đạo Viện công khai tài sản tại cuộc họp

Việc kê khai tài sản, thu nhập của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM được thực hiện hoàn tất trước ngày 31/01/2016 theo đúng kế hoạch của Bộ Y tế; các cá nhân thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập có tinh thần tự giác cao, nhận thực sâu sắc về ý nghĩa, trách nhiệm của bản thân trong việc kê khai. Việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó để phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, qua đó góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. Kê khai, công khai tài sản được Cấp ủy, Lãnh đạo Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM xác định là công việc quan trọng, tổ chức thực hiện nghiêm túc định kỳ hàng năm.

ThS. Phạm Giang Anh

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,