Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), Ban thi đua Chính phủ kiểm tra công tác thi đua của Viện

Ngày 28/11/2011, Đoàn công tác của Vụ Pháp chế và Ban Thi đua Chính phủ đã đến làm việc với Viện về công tác thực hiện các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; việc thực hiện quy chế dân chủ khi bình xét trong công tác thi đua, khen thưởng; công tác triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến; kiểm tra về tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

Sau khi nghe đại diện của Viện báo cáo việc thực hiện các nội dung công tác trên và qua trao đổi, Đoàn đã đánh giá cao những nỗ lực của Viện trong thời gian qua về các lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng; công tác thi đua, khen thưởng được triển khai thực hiện nghiêm túc và đúng đắn; đặc biệt Viện không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

Trong thời gian tới, Viện cần phải xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng cho đơn vị. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc phát động các phong trào thi đua ngắn hạn với nhiều hình thức đa dạng để thu hút sự tham gia của CBVC – NLĐ, tăng cường khen thưởng đột xuất, tuyên dương gương điển hình tiên tiệ́n

Ban Biên tập

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,