Độ chính xác của Paracheck Pf® và sốt rét do Plasmodium falciparum

Một sự đánh giá độ chính xác của Paracheck Pf®, một test chẩn đoán sốt rét nhanh (RDT) bằng cách phát hiện protein giàu histidine 2, đã được tiến hành ở các trẻ em từ 6 đến 59 tháng tuổi tại miền Đông nước Cộng hoà Dân chủ Congo.

Phương pháp
Test chẩn đoán nhanh này được đánh giá cùng lúc với thử nghiệm đánh giá hiệu lực của phác đồ điều trị có phối hợp artemisinin (ACT).Các trẻ em có sốt được sàng lọc cùng lúc bằng RDT và soi kính hiển vi và những trẻ hội đủ tiêu chuẩn chọn lọc sẽ được theo dõi trong vòng 35 ngày

Kết quả

Đã sàng lọc được 358 trẻ em bị sốt trong đó 180 trẻ được chọn để được theo dõitrong 5 tuần lễ. Qua sàng lọc, RDT chẩn đoán chính xác tất cả 235 ca sốt rét, cho thấy độ nhạy 100% của RDT. Trong 123 lam âm tính, RDT cho 59 kết quả dương tính giả, cho thấy tính đặc hiệu của RDT là 52% (64/123). Qua theo dõi sau khi điều trị bằng một phác đồ phối hợp với artemisinin, những trẻ được điều trị khỏi vẫn cho tỷ lệ kết quả dương tính giả lần lượt là 98.2% (110/112), 94.6% (106/112), 92.0% (103/112) và 73.5% (50/68) ứng với các ngày thứ 14, 21, 28 và 35.

Kết luận

Kết quả cho thấy là tuy Paracheck Pf cũng nhạy như phương pháp soi kính hiển vi trong việc phát hiện các ca sốt rét thật, nhưng độ đặc hiệu thấp của RDT đã cho một tỷ lệ cao kết quả dương tính giả. . Hơn nữa, thời gian RDT cho kết quả dương tính giả đã vượt một cách đáng kể giới hạn “2 tuần lễ” sau khi điều trị khỏi mà nhà sản xuất đã công bố. Mặc dù cần nghiên cứu sâu hơn để đánh giá độ chính xác của RDT nhưng tính “dương tính giả” thường gặp qua nghiên cứu này cần được lưu ý đến để tránh cho các y bác sĩ tập trung vào bệnh sốt rét một cách không thích hợp mà không xác định được nguyên nhân thực sự của bệnh và dẫn đến điều trị không cần thiết.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,