Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, viên chức năm 2013

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Kế hoạch số 100/KH-BYT ngày 21/02/2014 của Bộ Y tế về việc thực hiện kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2013, Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM đã tổ chức triển khai công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập từ ngày 20/02 đến ngày 28/03/2014.

Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM có tổng số 20 cán bộ, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, trong đó có 03 Lãnh đạo Viện do Bộ Y tế quản lý và 17 cán bộ, viên chức do đơn vị quản lý.

Viện đã tổ chức hội nghị hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập và tiến hành kê khai từ ngày 20/02 đến ngày 24/03/2014. Tổ chức cuộc họp công khai Bản kê khai tài sản của Lãnh đạo Viện với thành phần tham dự là Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm vào ngày 24/03/2014. Đồng thời, tất cả lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm đã công khai tài sản tại các đơn vị mình đang công tác theo đúng quy định.


Lãnh đạo Viện công khai tài sản tại cuộc họp
Việc kê khai tài sản, thu nhập của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM được thực hiện hoàn tất trước ngày 31/03/2014 theo đúng kế hoạch của Bộ Y tế; các cá nhân thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập có tinh thần tự giác cao, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, trách nhiệm của bản thân trong việc kê khai. Kê khai tài sản được xác định là công việc thực hiện định kỳ hàng năm và là một trong các nội dung quan trọng của hoạt động triển khai Luật phòng chống tham nhũng của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM.
ThS. PhạmGiang Anh
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,