Viện Sốt rét - KST - CT TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 22 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

  • Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

  • Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 18/10/2021.

  • Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Sốt rét - KST - CT TP. Hồ Chí Minh (Số điện thoại: 028.39239946). Hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Viện.

  • Lệ phí dự thi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TTBTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (500.000 đồng).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các thông tin liên quan sẽ được niêm yết tại trụ sở làm việc của Viện Sốt rét - KST - CT TP. Hồ Chí Minh và được đăng trên trang thông tin điện tử của Viện.

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,