CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ Y TẾ

Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số, sức khỏe sinh sản; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Về cơ cấu tổ chức bao gồm:

1) 18 vụ, cục, thanh tra, văn phòng Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước: Vụ Bảo hiểm y tế; Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Cục Y tế dự phòng; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Cục Quản lý Môi trường y tế; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục Quản lý Dược; Cục An toàn thực phẩm; Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế; Cục Dân số.

2) 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ: Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia; Báo Sức khỏe và Đời sống.

3) Đối với các đơn vị sự nghiệp khác, Bộ trưởng Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Bộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 thay thế Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ.

Download Nghị định số 95/2022/NĐ-CP

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,