Khoa Côn trùng

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu giám sát, chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh và các véc tơ truyền bệnh khác của khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng.

- Đầu mối tổng hợp, phân tích, đánh giá và báo cáo mọi hoạt động, kết quả hoạt động phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh và các véc tơ truyền bệnh khác ở các tỉnh khu vực.

- Phối hợp biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về côn trùng và phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh và các véc tơ truyền bệnh khác.

- Nghiên cứu khoa học về côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh và các véc tơ truyền bệnh khác, các hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng và biện pháp phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh và các véc tơ truyền bệnh khác. Nghiên cứu các yếu tố kinh tế xã hội và môi trường tự nhiên liên quan đến sự sinh sản, phát triển, biến động quần thể... côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh và các véc tơ truyền bệnh khác.

ThS. Mai Đình Thắng

Phụ trách khoa

ThS. Lê Tấn Kiệt

Phó trưởng khoa

Quá trình hoạt động:

- Tiền thân thuộc Phòng Nghiên cứu, Khoa Côn trùng sốt rét có 2 tổ, Tổ Anophelinae và Tổ Phòng chống vector, ngoài ra, hiện nay có một bộ phận chuyên trách công tác phòng chống sốt xuất huyết và ngoại ký sinh, sau khi có quyết định của Bộ Y tế về việc kiện toàn tổ chức bộ máy thì Khoa đang tạm thời phụ trách công tác của Khoa Ngoại ký sinh - Sốt xuất huyết.

Các CBVC Khoa Côn trùng

- Với một khu vực phụ trách rộng lớn và đi lại khó khăn, Khoa vẫn thường xuyên tổ chức điều tra muỗi, bọ gậy vector sốt rét, sốt xuất huyết để xác định các chỉ số về côn trùng, các vector truyền bệnh khác của các tỉnh thuộc khu vực nhằm kịp thời chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và các vector truyền bệnh khác.

- Thường xuyên duy trì các hoạt động thử nhạy cảm và thử hiệu lực sinh học tại thực địa để đánh giá mức độ nhạy, kháng của muỗi với hóa chất sử dụng trong chương trình quốc gia. Thu nhập mẫu vật, bổ sung cho thư viện mẫu của khoa.

Thu thập bọ gậy Anopheles

Thu thập ngoại ký sinh trên động vật hoang dã

Thử nghiệm hoá chất diệt côn trùng

Hướng dẫn kỹ thuật phun cho cán bộ y tế địa phương

Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về muỗi sốt rét, sốt xuất huyết và ngoại ký sinh. Một số đề tài mà khoa đã thực hiện:

- Đánh giá hiệu lực ICON 2,5CS (1996)

- Đánh giá hiệu lực Fendona 10SC (1998)

- Phối hợp với Đại học Oxford nghiên cứu về sốt rét (2001-2003)

- Đánh giá thực trạng vector sốt rét dọc biên giới Việt Nam - Campuchia (2010-2011)

- Sự phân bố của các vector sốt rét, sốt xuất huyết tại các vùng sốt rét lưu hành tỉnh Bình Phước (2011)

- Điều tra thực trạng thành phần loài Anopheles và sự phân bố một số nhóm ngoại ký sinh thuộc khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng (2010-2011).

- Tham gia đào tạo và tập huấn cho các cán bộ tuyến dưới về côn trùng nhằm cập nhật tình hình và những thông tin mới về côn trùng y học.

Khen thưởng:

Thành tích tập thể:

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống bệnh sốt rét năm 05 năm giai đoạn 2000-2005, 2006 – 2010, 2011- 2015.

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể về phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét các năm 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2012, 2013.

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống sốt xuất huyết năm 2010.

 • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể về quá trình xây dựng và phát triển đơn vị năm 2011

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể đã thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế các năm 2011, 2012, 2013

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể lao động xuất sắc 2012, 2014

Thành tích cá nhân:

 • 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống bệnh sốt rét giai đoạn 2011- 2015.

 • 04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế các năm 2011, 2012, 2013, 2015

 • 02 Bằng khen củ Bộ trưởng Bộ Y tế cho cá nhân về công tác phòng chống sốt rét các năm 2012, 2013

 • 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho cá nhân về công tác phòng chống sốt xuất huyết năm 2013

 • 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho cá nhân về phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015

 • 01 Bằng khen của Bộ Y tế cho cá nhân về xây dựng và phát triền đơn vị.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,