Khoa Ký sinh trùng

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng các kế hoạch hoạt động chuyên môn về lĩnh vực phòng chống bệnh ký sinh trùng; nghiên cứu khoa học; đào tạo, tập huấn.

- Tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo các hoạt động: chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh giun, sán và các bệnh ký sinh trùng khác ở khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng; các hoạt động nghiên cứu khoa học về bệnh (bệnh học, dịch tễ học, lâm sàng, chẩn đoán, thuốc, điều trị…) và các biện pháp phòng chống bệnh giun sán, bệnh do ký sinh trùng khác. Ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan trong xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng.

- Tham gia đào tạo liên tục và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về phòng, chống ký sinh trùng cho nhân lực y tế các tuyến tỉnh, huyện thuộc khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng.

- Cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát các tác nhân gây bệnh giun, sán, các yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng.

Quá trình hoạt động:

Khoa Ký sinh trùng được thành lập năm 2004 khi Phân viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM được đổi tên thành Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM, tiền thân là tổ Ký sinh trùng trực thuộc Phòng Nghiên cứu. Trong những năm qua Khoa đã thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đánh giá ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc, tình hình nhiễm giun sán tại một số tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng.

Ngoài ra Khoa còn tham gia giám sát các hoạt động phòng chống sốt rét, phòng chống giun sán, kiểm tra lam sốt rét của địa phương gửi về, tổ chức tẩy giun cho hàng trăm nghìn lượt học sinh tiểu học, trẻ em 24 - 60 tháng tuổi và phụ nữ lứa tuổi sinh sản.

Các VC-NLĐ Khoa Ký sinh trùng

Hàng năm Khoa tổ chức tập huấn nâng cao kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét cho các cán bộ xét nghiệm của địa phương, tập huấn kỹ thuật phòng chống giun sán cho cán bộ y tế và giáo viên các trường học.

Thu thập, xét nghiệm tìm trứng giun, sán

Làm tiêu bản mẫu giun, sán

Thực hiện tuyên truyền phòng chống giun, sán

Khen thưởng:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét năm 2009.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét năm 2008.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét năm 2007.

- Bằng khen của Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét giai đoạn 2001-2006.

- Bằng khen của Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét giai đoạn 2000-2005.

- Bằng khen của Bộ Y tế do có nhiều thành tích thực hiện kế hoạch nhiệm vụ y tế năm 2001.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,