Chi bộ Khối Hành chính - Chức năng họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 250-KH/ĐUK ngày 08/12/2016 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế về việc thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, Chi bộ Hành chính - Chức năng thuộc Đảng bộ Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM đã triển khai tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 vào ngày 21/12/2016.

Chi bộ Khối Hành chính - Chức năng (Chi bộ 2) là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM, được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-ĐBVSR ngày 15/5/2013 của Đảng bộ Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM bao gồm 03 phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch - Vật tư - Tổng hợp. Tổng số đảng viên của Chi bộ là 10 đảng viên (trong đó chính thức: 9 đồng chí, dự bị: 01 đồng chí).

Trong năm 2016, Chi bộ đã triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị về công tác tổ chức, hành chính, quản trị, kế hoạch, vật tư, tổng hợp, tài chính, kế toán.

Chi bộ đã triển khai Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/02/2016 của Thành ủy TP.Hồ Chí Minh về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Tập thể Chi bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ của Chi bộ theo quy định.

Công tác xem xét kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức được thực hiện đúng nguyên tắc. Trong năm 2016, Chi bộ đã bồi dưỡng kết nạp 01 đồng chí và báo cáo BCH Đảng bộ xem xét kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Với những thành tích đạt được trong năm 2016, Chi bộ thống nhất đề nghị BCH Đảng bộ xét công nhận Chi bộ Khối Hành chính - Chức năng đạt trong sạch, vững mạnh. Kết quả phân loại 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng tại buổi họp, Chi bộ đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Trần Văn Thân.

Lễ kết nạp đảng viên Trần Văn Thân tại Chi bộ Hành chính - Chức năng

ThS. Phạm Giang Anh

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,