Kết quả hoạt động giám sát véc tơ sốt rét, sốt xuất huyết Dengue và giám sát biện pháp phòng chống véc tơ

Thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo phòng chống véc tơ sốt rét, sốt xuất huyết Dengue tại một số địa phương năm 2022, nhằm đánh giá hoạt động phòng chống bệnh sốt rét và sốt xuất huyết Dengue và tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp tăng cường giám sát véc tơ truyền bệnh, tập trung giám sát, kiểm tra các địa phương có nguy cơ mắc cao. TTĐT và DVKHKT_Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống véc tơ sốt rét và véc tơ sốt xuất huyết tại các tỉnh: An Giang, Bình Dương, Bạc Liêu, BR-VT, Cần Thơ, Lâm Đồng. Kết quả thu được như sau:

1. Kết quả giám sát véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue

Kết quả giám sát véc tơ thu thập được chủ yếu 2 loài Aedes aegyptiAedes aegypti. Chi tiết như sau:

Bảng 1. Các chỉ số loài Aedes aegypti

TT

Địa điểm

Chỉ số muỗi

Chỉ số LQ

DI

HI%

BI

CI%

HI%

1

Phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu

0,6

26,6

20

30

23,3

2

Xã Vĩnh Hội Đông, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang

0,1

0,3

10

5,2

10

3

Phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

0,1

0,03

0,03

0,03

13,3

4

Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

0,6

40

26,6

16,6

21,6

5

Thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

0

0,2

10

3,7

0

Bảng 2. Các chỉ số loài Aedes albopictus

TT

Địa điểm

Chỉ số muỗi

Chỉ số LQ

DI

HI%

BI

CI%

HI%

1

Phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu

0,36

26,6

10

15

20

2

Xã Vĩnh Hội Đông, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang

0

0

0

0

0

3

Phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

0,03

3,3

0

0

0

4

Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

0,03

3,3

3,3

2,7

3,3

5

Thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

0

0

0

0

0

Kết quả điều tra giám sát cho thấy, các địa phương đều có xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống SXHD; chủ động trong công tác phòng chống dịch, dập dịch kịp thời không để dịch lan rộng. Tổ chức triển khai công tác diệt lăng quăng tại các ổ dịch đúng quy định, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến nhân dân cùng tham gia thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, ở một vài nơi việc tiếp cận các hộ gia đình gặp không ít khó khăn đã gây trở ngại đến hoạt động điều tra các chỉ số muỗi và bọ gậy trong giám sát véc tơ. Do đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm kêu gọi cộng đồng tham gia cùng ngành Y tế, chính quyền địa phương để phòng, chống dịch SXHD đạt hiệu quả. Tăng cường công tác điều tra côn trùng và thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn toàn tỉnh kết hợp phun hóa chất chủ động nếu có chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng cảnh báo dịch.

2. Kết quả điều tra véc tơ sốt rét

Tổ chức các đợt giám sát, điều tra véc tơ sốt rét tại các tỉnh Bạc Liêu và Lâm Đồng, bằng 06 phương pháp điều tra thu kết quả thu được như sau: tại Bạc Liêu thu được 1.401 con muỗi và 4.155 bọ gậy bao gồm 03 loài muỗi AnophelesAn.epiroticus, An.nimpe An.sinensis trong đó có An.epiroticus là véc tơ chính truyền bệnh sốt rét ở vùng ven biển nước lợ và 2 loài véc tơ phụ là An. nimpe, An. sinensis. Tại Lâm Đồng: thu 82 con muỗi bao gồm 7 loài muỗi AnophelesAn. sinensis, An. peditaeniatus, An. aconitus, An. vagus, An. philippinensis, An. kochi và An. nimpe. Các loài Anopheles được thu thập chủ yếu là biện pháp mồi người bằng màn kép và soi chuồng gia súc. Không thu được véc tơ chính, chỉ thu được véc tơ phụ truyền bệnh sốt rét là An. sinensis và véc tơ nghi ngờ truyền bệnh sốt rét là An. nimpe.

Nhìn chung, hoạt động phòng chống sốt rét tại hộ gia đình được thực hiện khá tốt. Hầu hết người dân sử dụng màn để ngủ và có ý thức phòng chống muỗi bằng cách sử dụng các biện pháp phòng chống cá nhân. Tuy nhiên, địa phương cần tăng cường giám sát véc tơ sốt rét, kịp thời nắm bắt được sự có mặt và biến động cùa véc tơ sốt rét để đưa ra các biện pháp phòng chống véc tơ hợp lý. Tăng cường hơn nữa trong việc kết hợp với các cơ quan, đoàn thể trong công tác truyền thông về phòng chống sốt rét tới người dân nói chung và quản lý tốt các đối tượng di biến động nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống bệnh sốt rét

Một số hình ảnh hoạt động

ThS.DS. Huỳnh Kha Thảo Hiền

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,