Khoa Côn trùng

Chức năng, nhiệm vụ:
- Nghiên cứu khoa học về côn trùng truyền bệnh sốt rét, các hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng và biện pháp phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét. Nghiên cứu các yếu tố kinh tế xã hội và môi trường tự nhiên liên quan đến sự sinh sản, phát triển, biến động quần thể... côn trùng truyền bệnh sốt rét.

- Tham mưu giám sát, chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét của khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng.

- Đầu mối tổng hợp, phân tích, đánh giá và báo cáo mọi hoạt động, kết quả hoạt động phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét các tỉnh khu vực.

- Phối hợp biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về côn trùng và phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét.

- Biên chế hiện nay có 10 người, gồm chủ yếu là cử nhân sinh học, kỹ thuật viên chuyên ngành.

CN. Trần Nguyên Hùng
Trưởng khoa

CN. Trần T. Kim Hoa
Phó Trưởng khoa

ThS. Đoàn Bình Minh
Phó Trưởng khoa

Quá trình hoạt động:

- Tiền thân thuộc Phòng Nghiên cứu, Khoa Côn trùng sốt rét có 2 tổ, Tổ Anophelinae và Tổ Phòng chống vector, ngoài ra, hiện nay có một bộ phận chuyên trách công tác phòng chống sốt xuất huyết và ngoại ký sinh, sau khi có quyết định của Bộ Y tế về việc kiện toàn tổ chức bộ máy thì Khoa đang tạm thời phụ trách công tác của Khoa Ngoại ký sinh - Sốt xuất huyết.

Các CBVC Khoa Côn trùng Sốt rét

- Với một khu vực phụ trách rộng lớn và đi lại khó khăn, Khoa vẫn thường xuyên tổ chức điều tra muỗi, bọ gậy vector sốt rét, sốt xuất huyết để xác định các chỉ số về côn trùng của các tỉnh thuộc khu vực nhằm kịp thời chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết.

Phối hợp quân dân y để tẩm màn cho dân

Bắt muỗi chuồng gia súc

Thường xuyên duy trì các hoạt động thử nhạy cảm và thử hiệu lực sinh học tại thực địa để đánh giá mức độ nhạy, kháng của muỗi với hóa chất sử dụng trong chương trình quốc gia. Thu nhập mẫu vật, bổ sung cho thư viện mẫu của khoa.

Thử tác dụng tồn lưu của hóa chất diệt côn trùng trên tường vách

Giám sát tẩm màn tại địa phương

Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về muỗi sốt rét, sốt xuất huyết và ngoại ký sinh. Một số đề tài mà khoa đã thực hiện:

- Đánh giá hiệu lực ICON 2,5CS (1996)

- Đánh giá hiệu lực Fendona 10SC (1998)

- Phối hợp với Đại học Oxford nghiên cứu về sốt rét (2001-2003)

- Đánh giá thực trạng vector sốt rét dọc biên giới Việt Nam - Campuchia (2010-2011)

- Sự phân bố của các vector sốt rét, sốt xuất huyết tại các vùng sốt rét lưu hành tỉnh Bình Phước (2011)

- Điều tra thực trạng thành phần loài Anopheles và sự phân bố một số nhóm ngoại ký sinh thuộc khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng (2010-2011).

- Tham gia đào tạo và tập huấn cho các cán bộ tuyến dưới về côn trùng nhằm cập nhật tình hình và những thông tin mới về côn trùng y học.

Khen thưởng:

Khen thưởng khác, Khen thưởng trước năm 2010

Qua quá trình công tác lâu dài, khoa đạt được những thành tích đáng kể và đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen. Từ khi thành lập Tổ Côn trùng đến Khoa Côn trùng hiện nay hằng năm đều đạt Tập thể lao động tiên tiến.

Thành tích tập thể:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống bệnh sốt rét năm 05 năm giai đoạn 2000-2005.

- 04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét các năm 2002, 4/2003, 12/2004, 2009.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống sốt rét năm 2010.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống sốt rét giai đoạn 2006 - 2010.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống sốt xuất huyết năm 2010.

Thành tích cá nhân:

- 07 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống bệnh sốt rét 05 năm, giai đoạn 2000-2005, giai đoạn 2006-2010.