Khoa Dịch tễ

Chức năng, nhiệm vụ:

- Giám sát, điều tra, đánh giá bệnh và hoạt động phòng chống bệnh sốt rét, bệnh nhiệt đới lãng quên, các bệnh do côn trùng truyền và các bệnh truyền nhiễm khác theo yêu cầu.

- Đầu mối tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo diễn biến bệnh sốt rét, bệnh nhiệt đới lãng quên, các bệnh do côn trùng truyền và các bệnh truyền nhiễm khác theo yêu cầu.

- Tham mưu xây dựng hệ thống tổ chức phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn phòng chống bệnh sốt rét, bệnh nhiệt đới lãng quên, các bệnh do côn trùng truyền và các bệnh truyền nhiễm khác theo yêu cầu.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng và chỉ đạo, nâng cao kỹ năng, kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét của khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng.

- Tham gia đào tạo chuyên môn kỹ thuật về bệnh và phòng chống bệnh sốt rét, bệnh nhiệt đới lãng quên, các bệnh do côn trùng truyền và các bệnh truyền nhiễm khác theo yêu cầu.

ThS. Nguyễn Văn Khởi
Trưởng khoa

Quá trình hoạt động:

- Tiền thân của khoa là Phòng Chỉ đạo địa phương rồi Khoa Dịch tễ sốt rét, trải qua quá trình phát triển nay là khoa Dịch tễ. Là một khoa mũi nhọn của Viện, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu nhiều biên chế, nhưng Khoa Dịch tễ đã khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao.

Các CBVC Khoa Dịch tễ

- Công tác giám sát, chỉ đạo tuyến: Khoa thường xuyên theo dõi, nắm bắt chính xác những diễn biến tình hình dịch tễ bệnh tật trong khu vực, tham mưu cho Lãnh đạo Viện chỉ đạo công tác phòng chống tới các tỉnh kịp thời nên đã làm giảm tỷ lệ bệnh mắc mới, khống chế không để dịch xảy ra, nhất là bệnh sốt rét, đồng thời đưa ra những dự báo chính xác những tình huống sắp xảy ra, do đó đã chủ động đối phó có hiệu quả với diễn biến phức tạp của bệnh tật trong khu vực.

- Công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo: Khoa Dịch tễ đã tham gia và trực tiếp chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, áp dụng có hiệu quả trong công tác phòng chống sốt rét. Khoa cũng cử cán bộ tham gia tập huấn, đào tạo chuyên khoa cho cán bộ làm công tác phòng chống sốt rét của các tỉnh trong khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng, cũng như sinh viên các lớp cử nhân Y tế công cộng tại trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Điều tra giám sát dịch tễ sốt rét tại thực địa

Giám sát chỉ đạo công tác PCSR tại địa phương

WHO làm việc tại Bình Phước

Điều tra lam máu tại thực địa

Kiểm tra chất lượng xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét

Khen thưởng:

Trong nhiều năm liên tục, Khoa Dịch tễ đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao nên đã được Bộ Y tế tặng nhiều bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét các năm 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,