Khoa Ký sinh Trùng

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu khoa học về bệnh (bệnh học, dịch tễ học, lâm sàng, chẩn đoán, thuốc, điều trị…) và các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét, giun, sán, bệnh do ký sinh trùng khác.

- Tham mưu giám sát, chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh giun, sán, các bệnh do ký sinh trùng khác ở khu vực.

- Đầu mối tổng hợp, phân tích, đánh giá và báo cáo mọi hoạt động, kết quả hoạt động phòng chống bệnh giun, sán và các bệnh ký sinh trùng khác ở khu vực.

- Phối hợp biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về bệnh và phòng chống bệnh giun, sán, các bệnh ký sinh trùng khác.

- Biên chế hiện nay có 9 người (sau đại học: 5, đại học: 4), tạm thời hiện tại đủ để thực hiện các hoạt động ban đầu của khu vực.

ThS. Đỗ Thị Phượng Linh

Phụ trách Khoa

Quá trình hoạt động:

Khoa Ký sinh trùng được thành lập năm 2004 khi Phân viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM được đổi tên thành Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM, tiền thân là tổ Ký sinh trùng trực thuộc Phòng Nghiên cứu. Trong những năm qua Khoa đã thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đánh giá ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc, tình hình nhiễm giun sán tại một số tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng.

Ngoài ra Khoa còn tham gia giám sát các hoạt động phòng chống sốt rét, phòng chống giun sán, kiểm tra lam sốt rét của địa phương gửi về, tổ chức tẩy giun cho hàng trăm nghìn lượt học sinh tiểu học, trẻ em 24 - 60 tháng tuổi và phụ nữ lứa tuổi sinh sản.

Các CBVC Khoa Ký sinh trùng

Hàng năm Khoa tổ chức tập huấn nâng cao kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét cho các cán bộ xét nghiệm của địa phương, tập huấn kỹ thuật phòng chống giun sán cho cán bộ y tế và giáo viên các trường học.

Thu thập, xét nghiệm tìm trứng giun, sán

Làm tiêu bản mẫu giun, sán

Thực hiện tuyên truyền phòng chống giun, sán

Tập huấn phòng chống giun, sán cho địa phương

Khen thưởng:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét năm 2009.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét năm 2008.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét năm 2007.

- Bằng khen của Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét giai đoạn 2001-2006.

- Bằng khen của Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống sốt rét giai đoạn 2000-2005.

- Bằng khen của Bộ Y tế do có nhiều thành tích thực hiện kế hoạch nhiệm vụ y tế năm 2001.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,