Khoa Xét nghiệm

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm kỹ thuật cao trong giám sát, xác định định danh, chẩn đoán các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền, các bệnh nhiệt đới, các bệnh lãng quên và bệnh khác theo yêu cầu, cụ thể:

- Giám sát thực địa đánh giá nhạy cảm của các ký sinh trùng sốt rét với thuốc điều trị bằng kỹ thuật sinh học phân tử, nuôi cấy in vitro, in vivo, đánh giá thay đổi kiểu gen của ký sinh trùng, côn trùng, ngoại ký sinh.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong SHPT, miễn dịch, nuôi cấy về chẩn đoán, định danh, định loại các bệnh ký sinh trùng, bệnh côn trùng truyền, các bệnh nhiệt đới và các bệnh lãng quên.

- Xét nghiệm bệnh cho bệnh nhân, định loài bằng kỹ thuật cao các loài giun, sán, côn trùng, ngoại ký sinh khi có yêu cầu hoặc được giao nhiệm vụ.

2. Nuôi, bảo quản các chủng ký sinh trùng sốt rét in vitro in vivo, thực hiện thu thập chủng KST tạo ngân hàng chủng KSTSR.

3. Đào tạo và đào tạo lại cán bộ chuyên môn phụ trách cho địa phương, cho Viện và các cá nhân tổ chức có nhu cầu về các kỹ thuật SHPT, miễn dịch, nuôi cấy. Tham gia đào tạo cán bộ đại học, sau đại học tại các cơ sở đào tạo theo yêu cầu. Tham gia biên soạn tài liệu và đào tạo chuyên ngành về nuôi cấy KSTSR, sinh học phân tử, miễn dịch… đối với bệnh và tác nhân gây bệnh ký sinh trùng, bệnh do véc tơ truyền và bệnh nhiệt đới lãng quên cho hệ thống y tế khu vực Nam bộ - Lâm Đồng.

ThS. Phạm NguyễnThúy Vy

Trưởng Khoa

ThS. Ngô Thị Hồng Phương
Phó trưởng Khoa

Các CBVC Khoa Nuôi cấy - Miễn dịch

Quá trình hoạt động:

- Trước đây là khoa Sinh học Phân tử - Miễn dịch, từ năm 2010 đến năm 2018 đổi tên thành khoa Nuôi cấy - Miễn dịch (NC-MD), từ năm 2018 được đổi tên thành khoa Sinh học phân tử và Miễn dịch, là khoa chủ lực trong nghiên cứu khoa học cơ bản, được trang bị máy móc và thiết bị hiện đại.

Hợp tác nghiên cứu khoa học với trường đại học Uppsala, Thụy Điển

- Áp dụng các kỹ thuật trong quá trình duy trì và nuôi giữ chủng KST sốt rét thường xuyên trong phòng thí nghiệm, Khoa đã thực hiện giữ chủng KST sốt rét P. berghei tại Viện, hiện đang tạo kháng và duy trì giữ chủng kháng liên tục trên chuột nhắt trắng thực nghiệm. Song song với việc giữ chủng P. berghei trên chuột nhắt trắng, Khoa cũng đã áp dụng kỹ thuật thử thuốc sốt rét in vitroin vivo trên động vật tại Viện cũng như kỹ thuật PCR bậc cao và các kỹ thuật khác như ELISA, IFA, miễn dịch huỳnh quang, dược động học trong nghiên cứu sốt rét.

Nuôi cấy Plasmodium

Tinh sạch protein

Xét nghiệm SHPT

- Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có tính khả thi cao, tham gia đề tài hợp tác quốc tế “Giám sát chất lượng thuốc lây nhiễm” với Hội đồng Dược điển Hoa Kỳ và Viện Sốt rét - KST - CT TƯ, có hiệu quả và được đánh giá cao.

- Tập thể và nhiều cá nhân của khoa đã được tặng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Y tế.

Thành tích đạt được:

- Với những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức, Khoa SHPT và MD được công nhận tập thể xuất sắc nhiều năm liền, vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2000-2005, 2006 - 2010, 2011 - 2015 và các năm 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2015.

- Cán bộ, viên chức của Khoa luôn đạt thành tích lao động xuất sắc, lao động tiên tiến hàng năm. Trong đó có :

  • 01 cán bộ được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2010.

  • 01 cán bộ được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2011

  • 02 cán bộ được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2012

  • 02 cán bộ được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2013

  • 02 cán bộ được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2015.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,