Phòng khám Chuyên khoa Ký sinh trùng

Chức năng, nhiệm vụ:

- Khám, chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét, giun, sán và các bệnh do ký sinh trùng khác, bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền khác.

- Tham gia nghiên cứu khoa học về lâm sàng, chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét, bệnh giun, sán và ký sinh trùng khác, bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền khác.

- Nghiên cứu ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc, nghiên cứu các thuốc sốt rét mới, các phác đồ điều trị sốt rét, ký sinh trùng khác và sốt xuất huyết.

ThS. Đỗ Thị Phượng Linh
Phó Trưởng Phòng khám

- Thực hiện khám, điều trị và tư vấn sức khỏe các bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng khác, bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền.

- Theo dõi và quản lý sức khỏe cho cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.

Các CBVC làm việc kiêm nhiệm tại Trung tâm

- Phối hợp biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành về lâm sàng, chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét, giun, sán và các bệnh do ký sinh trùng khác, bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền khác.

Một số hình ảnh hoạt động