Phòng Tài chính - Kế toán

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh phí, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí các chương trình, dự án, đề tài khoa học, mua sắm, sửa chữa.

- Lập kế hoạch ngân sách, dự toán và thực hiện thu chi, cấp phát và thanh toán, quyết toán ngân sách.

- Quản lý, cấp phát lương và các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thu nhập tăng thêm của cán bộ, viên chức và người lao động khác của Viện.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo đánh giá việc sử dụng kinh phí hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Viện, của các chương trình, dự án.


CN. Nguyễn Văn Hưng
Trưởng phòng

Biên chế hiện nay của Phòng: 08 người (đại học và sau đại học: 06, cán bộ khác: 02).


Các CBVC Phòng Tài chính - Kế toán

Quá trình hoạt động:

- Được thành lập theo quá trình phát triển của Viện, từ năm 1977 đến năm 2004 là Tổ Tài chính - Kế toán thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; từ năm 2005 đến nay là Phòng Tài chính - Kế toán, Viện Sốt rét- KST- CT TP. Hồ Chí Minh.


Các cán bộ Phòng TC - KT đang làm việc

Hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được phân công như sau:

- Quản lý giá trị tài sản của nhà nước.

- Tham mưu cho thủ trưởng chủ tài khoản và trực tiếp tham gia quản lý, - giám sát lập kế hoạch dự toán thu chi ngân sách theo đúng pháp luật.

- Tham mưu cho thủ trưởng về việc bảo đảm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động.

Khen thưởng:

- Hàng năm tập thể phòng đều được công nhận là tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tập thể và các cá nhân trong phòng nhiều lần được tặng bằng khen của Bộ Y tế, của Liên đoàn lao động Việt Nam và TP.HCM.

- Đảng viên trong phòng đều được công nhận Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đoàn viên công đoàn đều là đoàn viên tốt và xuất sắc.


Kiểm tra công tác quản lý kinh phí, thuốc, hóa chất, vật tư PCSR ở các địa phương

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,