Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ Thuật

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu thử nghiệm các biện pháp phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền tại thực địa. Thử nghiệm, khảo nghiệm hiệu lực và an toàn của các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng tại thực địa.

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Viện theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tư vấn hoặc tổ chức và cung cấp các dịch vụ phòng chống côn trùng, các tiết túc có vai trò y học: ruồi, muỗi, kiến, gián, mối, bọ chét, chấy rận, ve, mò, mạt… phục vụ đời sống.

- Thực hiện các dịch vụ phòng chống côn trùng trong các lĩnh vực khác theo nhu cầu xã hội.

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện nghiên cứu ứng dụng và cung cấp các dịch vụ liên quan đến phòng, chống côn trùng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

ThS. Mai Đình Thắng

Phụ trách trung tâm

- Nuôi giữ chủng muỗi Anopheles, Aedes cung cấp cho việc nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ thử nghiệm, khoả nghiệm hoá chất cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng theo quy định của pháp luật.

- Tổng số nhân viên của Trung tâm: 06 người (ĐH và sau ĐH: 03, cán bộ khác: 03).

Các CBVC Trung tâm Dịch vụ KHKT

Thành tích đạt được:

Mặc dù mới thành lập trong năm 2010, nhưng Trung tâm đã chủ động triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, đã duy trì giữ chủng muỗi Anopheles, Aedes, đảm bảo cung cấp đủ số lượng muỗi cho công tác đánh giá tác dụng tồn lưu của hóa chất và đánh giá mức độ nhạy cảm của muỗi đối với các hóa chất sử dụng trong chương trình phòng chống sốt rét quốc gia.

Trung tâm đã ký kết và thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; khảo nghiệm hiệu lực và an toàn của các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng tại thực địa.

Ngoài ra Trung tâm còn liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, xã hội trong nước để thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng và cung cấp các dịch vụ liên quan đến phòng, chống côn trùng.

Đọc kết quả thử nghiệm hoá chất diệt côn trùng

Dịch vụ phun diệt côn trùng

Nuôi động vật thực nghiệm

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,