Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu tổ chức xây dựng kế hoạch, theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch phòng chống sốt rét, phòng chống giun, sán, sốt xuất huyết khu vực. Xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát và kiểm tra đánh giá sử dụng thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị của khu vực và của Viện.

- Đầu mối tổng hợp, phân tích, báo cáo đánh giá các hoạt động phòng chống sốt rét, phòng chống giun, sán, sốt xuất huyết của khu vực.

ThS. Nguyễn Văng Hưng
Trưởng phòng

- Đầu mối tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác phòng chống sốt rét, phòng chống bệnh giun, sán, sốt xuất huyết của khu vực.

- Tổ chức các cuộc họp giao ban, tổng hợp, thông báo kết quả họp. Theo dõi, đôn đốc các khoa, phòng, trung tâm thực hiện công việc được giao.

Các CBVC Phòng KH-TH

- Hiện nay Phòng có 05 cán bộ (đại học và sau đại học: 04, cán bộ khác: 01)

Quá trình thành lập

- Trước đây, Tổ Kế hoạch là một bộ phận của Phòng Chỉ đạo địa phương.

- Tháng 9/2005, Tổ Kế hoạch được tách ra và thành lập Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, nay là Phòng Kế hoạch - Vật tư - Tổng hợp.

Hội nghị tổng kết

Họp xây dựng kế hoạch PCSR năm 2012 tại Viện

Thành tích đạt được

Tập thể:

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống bệnh sốt rét năm 10 năm (1991-2000), giai đoạn 2000-2005, giai đoạn 2001-2006, giai đoạn 2006-2010, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, giai đoạn 2011-2015.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế, quá trình xây dựng và phát triển đơn vị các năm 2010, 2011, 2012, 2013.
  • Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Tiếp nhận hoá chất phòng chống sốt rét

Cá nhân:

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống bệnh sốt rét năm 10 năm (1991-2000), giai đoạn 2000- 2005, giai đoạn 2001-2006, giai đoạn 2006-2010, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2013.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế, trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2015.
  • Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2013.
  • Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2011.
  • 06 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Kiểm tra thuốc, hóa chất trước khi giao cho địa phương

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,