Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố

Ngày 29/12/2014, Bộ Y tế ban hành Thông tư Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vui lòng xem file đính kèm:

File đính kèm1_1425981891.pdf

Theo đó, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh, thành phố; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Trung tâm có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên, môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của địa phương trình Sở Y tế phê duyệt...; Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng đối với các Trung tâm Y tế hoặc Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Trung tâm y tế huyện), cơ sở y tế và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Triển khai các hoạt động chuyên môn (truyền thông, đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế; Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm, quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm; Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động y tế dự phòng trên địa bàn.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có 02 phòng chức năng (Tổ chức - Hành chính và Kế hoạch - Tài chính), có 08 khoa chuyên môn (Kiểm soát bệnh truyền nhiễm; Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng; Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học; Sức khỏe nghề nghiệp (ở những tỉnh không có Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường); Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng (ở các tỉnh không có Trung tâm sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng); Kiểm dịch y tế (ở các tỉnh có hoạt động kiểm dịch y tế mà không có Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế); Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng và Khoa Xét nghiệm.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.
PGS.TS. Lê Thành Đồng
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,